�J�W�m�N���V�b�N 60 ���A�t���[�v���C�̗V�ѕ�

���A���A�J�E���g���J���āA�ȉ��̎菇�Ńt���[�v���C���J�n�o���܂��B

Casino Crassic �I�����C���J�W�m

Clic Here �A�C�R�����N���b�N

Casino Crassic �~�j�Q�[���I��

��ʂ��X�N���[�����āA�E���A�C�R�����N���b�N

###

Casino Crassic �~�j�Q�[��

�Q�[����ʂ̒��ɁA�t���b�V���I�����C���J�W�m���o��